Franchising

BritishTown Dil Okulları; eğitim sektöründe yatırım yapak isteyen bu alanda öncü, yenilikçi ve vizyoner bir markanın parçası olmak isteyen girişimcilerine; 20 yıllık tüm bilgi birikimini aktaran uygulanabilir, verimli bir yatırım modeli sunar.

İşletmenin kuruluş aşamasından başlayarak,

*Pazarlama
*Reklam
*Tasarım
*Eğitim

alanlarında yatırımcılarının birebir yanında yer alan ve her geçen gün büyüyen markamızın bir parçası olmaya davetlisiniz.

Neden British Town

British Town;

  • Kuruluş sürecinden başlayarak işletme süreci boyunca daima şubesinin yanında bulunur.
  • Başarı için şubeleri ile sürekli iletişim halindedir ve esas gücünü şubeleri ile yaptığı işbirliğinden alır.
  • Şubelerini ailenin bir parçası olarak değerlendirir ve şubesinin kurumsal yapısının muhafaza edilmesinde genel merkez kadar hassasiyet gösterir.
  • İş disiplini, çalışma sistemi ve programları ile bir bütün oluşturur ve şubelerin tümünde aynı standartlarda uygular.
  • Uluslararası bir organizasyonun parçasıdır ve birçok uluslararası marka ile işbirliği halindedir.

İşletmelerin birinci önceliği kâr maksimizasyonunu sağlamaktır ve doğru lokasyon, para kazanmanın temel etkenlerinden biridir. Bu nedenle şube lokasyonu, şansa bırakılamayacak kadar önemlidir. British Town, şubenin uygun lokasyonda kurulması için mevcut deneyimlerini şube kurucusu ile bizzat yerinde paylaşır. Başarılı işletmeler, işe alım sürecindeki tercihlerini iş tanımına uygun insandan yana kullanma ve çalışan personelinin verimliliğini maksimuma çıkarma becerisine sahiptir. British Town, şube kurucusuna, uygun personeli işe alma ve işe başlamaya hazır hale getirme sürecinde destek vererek şubenin iş verimliliğini arttırır.

Şubelerin hedef kitleye başarılı bir reklam çalışması ile tanıtılması, açılış sonrasındaki kazancı fazlası ile etkiler. British Town Genel Merkez bünyesinde bulunan Bemar Design Reklam Ajansı şube açılışı öncesindeki ve sonraki reklam, tanıtım çalışmalarında şube kurucusuna gereken tüm desteği vererek hedef kitleye ulaşılmasını sağlar.

Franchising sisteminin başarısı için, şubelerin tümü hem kendi içinde hem de Genel Merkezle takım halinde çalışmalıdır. British Town yönetim şeması şubelerin tümünde standarttır ve uygulamalar takım oyununa dayanır. Genel Merkezdeki her bir yönetici, kendisi ile aynı yönetim basamağında yer alan şubedeki yönetici ile sürekli iletişim ve işbirliği halindedir. Şube açılışlarındaki periyodik personel eğitimlerin dışında Şubenin talep etmesi durumunda Genel Merkezdeki yöneticiler şubedeki yöneticilere eğitim, organizasyon ve operasyonel yönetim desteği sağlar.

British Town, müşteri memnuniyetini maksimuma çıkartmak için müşterisine, doğru fiyatla, doğru ürünü sunar ve düzenli geri bildirimlerle memnuniyet çıtasını sürekli yükseltir. British Town Genel Merkezi, şubelerinin pazarlama ve satış yönetimini ideal noktaya taşımak için bölgelere göre belirlenen satış stratejileri ve hedefleri titizlikle belirleyerek şube kurucularımızla paylaşılır ve şube çalışanlarını hizmet içi eğitimlerle destekler.

Sistemimize Giriş

Adaylar sisteme dahil olabilmek için gerekli başvuru dosyasını eksiksiz doldurur. Başvuru dosyası ilgili birim tarafından incelendikten sonra; bölge, şehir, bina ve kişiler ile ilgili incelemeler yapılır. Bu noktalarda da uygunluk sağlandığında, franchise sözleşmesi imzalanarak, sisteme giriş bedeli tahsil edilir.

Franchise Adaylarında Aranan Özellikler

  • Mali Yeterlilik
  • Geçmiş İş ve Eğitimcilik Tecrübeleri
  • British Town’nın Temsil Kabiliyeti
  • Tüzel Kişilik
 

Franchising Başvuru Formu